Slobodný šermiarsky majster Peter Koza

Naprieč časom

majster_peter_koza

Narodený 3.7.1946:

 • od r. 1960 šermuje – zo začiatku  športovo v oddieli Lokomotíva Bratislava, kde sa zúčastňoval na turnajoch a získal ako dorastenec 3 miesto na prestížnom turnaji „Zlatý kord města písku“.
 • od r. 1964 historicky šermuje na pôde športového oddielu, zakladá prvú historicvkú šermiarsku skupinu a paralelne so štúdiom témy usmerňuje svojich klubových kolegov historickým smerom. (Skupina prešla niekoľkými názvami až sa bez prerušenia činnosti premenovala na Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel – TOSTABUR!)
 • od r. 1966 sa výlučne venuje historickému šermu
 • od r. 1972 vyučuje scénický šerm na VŠMU (Akadémia múzických umení odbor herectvo) a súčasne na Bratislavskom konzervatóriu s rovnakým zameraním.
 • cca v r. 1984 zakladá školu historických bojových umení „Magisterium“ spolu so svojimi žiakmi Petrom Nůskom a Lojzom Žídkom a táto škola trvalo pokračuje v činnosti.

Aktivity a výsledky

Až do r. 1988 aktívne účinkuje na scéne peši aj na koni (rytiersky turnaj), do r. 2010 už len peši.
 • v priebehu času cca 100 väčších a nespočetné množstvo menších choreografií na scéne, v televízii a filme
 • cca 50 samostatných scenárov,, z nich niekoľko sfilmovaných v TV

 

Spolupráca s divadlami: (odborná spolupráca + choreografia šermu):

 • Činohra SND Bratislava
 • Nová scéna Bratislava
 • Poetický súbor N. Scény Bratislava
 • Opera SND Bratislava
 • Divadlo Košice
 • Divadlo Nitra
 • Divadlo Martin
 • Divadlo Prešov
 • Divadlo České Budějovice
 • Divadlo Zvolen
 • Divadlo Banská Bystrica

 

Vlastné sfilmované scenáre: (TV):

 • Most pri Kozej bráne
 • Núraddín Ali a Anísaldžalísa
 • Súhvezdie meča
 • Okrem toho nerealizované scenáre Samo, Pribina, Jánošík, Lukáš-syn Bohuslavov

 

Publikačná činnosť:

 • články v odbornej a populárnej tlači
 • preklady odbornej literatúry (samizdat)
 • videokazeta : „Boj mečem a štítem“ (Praha)
 • vlastné samizdatové publikácie:
  • Bambusový tanec s klewangom a krisom
  • Boj na koni (ako pomôcka k nakrúcaniu seriálu „vojna volov“)
  • Desať assált talianskej školy
  • Francúzska škola
  • Iai-do
  • Kata s Naginatou
  • Nemecká škola v skratke
  • Ona (román)
  • Šerm šabľou (nedokončené)
  • Šerm tesákom
  • Talianska škola (nedokončené)

Prínosy v odbornej činnosti

 • návrhy a realizácia zbraní, kostýmov a zbrojí
 • scénické návrhy
 • organizácia šermiarskych sympózíí na medzinárodnej úrovni
 • popularizácia historického šermu na všetkých úrovniach
 • vyučovanie historiclkého šermu na medzinárodnej úrovni v nasledujúcich krajinách:
  • Slovensko
  • Česká republika
  • Rakúsko
  • Taliansko
  • Nemecko
  • a hosťovanie šermiarov z Poľska a Ruska na slovenských školách
Rozsah vyučovacej látky:
 • nemecká škola dlhý meč, tesák, dýka
 • nemecká škola meč+štít, halapartňa
 • talianska škola kord, kord + dýka, plášť, lano,
 • španielska škola kord, kord + dýka, plášť,
 • francúzska škola
 • škola šermu šabľou

Historická šermiareň

Jedinečné a unikátne priestory šermiarne zariadené v historizujúcom štýle vhodné na usporiadanie šermiarskych a iných odoborných seminárov, spoločenské oslavy a štylizované fotenie.

Čítajte viac

Úvahy a príhovory

Majster Koza v čase

en_USEnglish